თანხის გამოტანა

თანხა სულ: ლარი

 

თანხის მოთხოვნა შეგიძლიათ, როდესაც შეაგროვებთ მინიმუმ ლარი.
წინა გადახდები ჯერ არ არის დასრულებული:

 

 

თანხის მიღება შესაძლებელია:

თქვენი eMoney:

 

თუ თქვენი პრფილის მონაცემები არასწორია .
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ პროფილიდან.